ReadyPlanet.com
dot
dot
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยาแล้ว
dot
bulletยช.หญ้าหนวดแมว1_นิ่ว
bulletยช.หญ้าหนวดแมว2_เกาต์
bulletฟ้าทะลายโจร แคปซูล
bulletขมิ้นชัน แคปซูล
bulletยา จันทน์ลีลา แคปซูล
bulletยาชงชุมเห็ดเทศ
bulletยาชงขิง
bulletยาผง อำมฤควาที
bulletยาผง ประสะกะเพรา
bulletยาผง ตรีหอม
bulletยา บำรุงโลหิต
bulletหญ้าหนวดแมวสกัด สูตร1
bulletหญ้าหนวดแมวสกัด สูตร2
dot
ลิงค์
dot
bulletสถาบันการแทพย์แผนไทย
bulletthaipun.comแพทย์แผนไทย
bulletมูลนิธิหมอชาวบ้าน
bulletข้อมูลโรคกับ doctordiag.com
dot
เกี่ยวกับร้าน "สามประสาน"
dot
dot
ติดต่อเรา

dot
การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวในการละลายนิ่วไต article

การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมว ในการละลายนิ่วไตเปรียบเทียบกับยาโซเดียม โพแทสเซียม ซิเตรท

 

อมร   เปรมกมล*,วัฒนะ  ดิฐสถาพรเจริญ* ,ศรีน้อย   มาศเกษม*,นฤมล สินสุพรรณ*,พจน์ ศรีบุญลือ**, ชลิดา      อภินิเวศ***        

* ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  **ภาควิชาชีวเคมี   *** ภาควิชารังสีวิทยา                        
บทคัดย่อ

                        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเปรียบเทียบกับยา sodium potassium citrate (SPC)  ในการลดขนาดนิ่วไต  ผู้ป่วยนิ่วไต 48 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอุลตราซาวด์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและสมัครใจเข้าร่วม   ทำการ แบ่งกลุ่มเป็น  2 กลุ่ม โดยวิธีสุ่ม  ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการติดตามเป็นเวลา 18 เดือน   กลุ่ม  G1 ได้รับชาวันละ2ครั้ง เช้าและเย็น  จากชาหญ้าหนวดแมวบดแห้ง  2.5 กรัม ชงในน้ำร้อน 250 ซี   กลุ่ม G2  จะได้รับยา SPC  ปริมาณ 5-10  กรัม ละลายในน้ำ โดยแบ่งให้รับประทานวันละ 3 เวลา      ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการนัดหมายให้มาทำการรับยาต่อ ทุกๆ 5-7 สัปดาห์  และรับการตรวจอุลตราซาวด์ ตรวจปัสสาว ทำการบันทึกภาพ   อุลตราซาวด์โดยวีโอเทป     ขนาดนิ่วที่ลดลงจะคำนวณเป็นอัตราลดขนาดต่อปี ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็น 28.6±16.0%  และ 33.8±23.6% ต่อปี สำหรับกลุ่มG1 และG2 ตามลำดับ   ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   นำกลุ่ม G1 และ G2 มารวมกันและแบ่งอัตราการลดขนาดออกเป็น 3 กลุ่มย่อย  โดยกลุ่ม A มีค่าอัตราการลดขนาดมากกว่า mean+0.5 SD  ระดับ M มีอัตราการลดขนาดต่อปีในช่วง mean±0.5 SD  และระดับ B มีอัตราการลดขนาด น้อยกว่า mean-0.5 SD    พบว่าในกลุ่ม B   จะมี  แคลเซียม และ กรดยูริก ในปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ในส่วนของอาการทางคลินิกพบว่าทั้งสองกลุ่ม หลังการการรักษาประมาณ 2 เดือน อาการที่มีในตอนเริ่มต้น ได้แก่ ปวดหลัง  ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ จุกแน่นท้อง อ่อนเพลีย เป็นต้นลดลงกว่า 90%   ส่วนอาการข้างเคียงพบในกลุ่ม G2   26.3% โดยมีอาการอ่อนเพลีย ไม่อยากรับประทานอาหาร ไม่พบอาการข้างเคียงในกลุ่มG1

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรักษานิ่วไตด้วยสมุนไพรหญ้าหนวดแมวน่าเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษานิ่วไตในอีสาน    อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มอัตราการละลายนิ่วในกลุ่มซึ่งมีอัตราการละลายต่ำต่อไป        อ่านต่อ  reserch_or1.doc ( 01.04.2006 21:20)

                        การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของสมุนไพรหญ้าหนวดแมวเปรียบเทียบกับยา sodium potassium citrate (SPC)  ในการลดขนาดนิ่วไต  ผู้ป่วยนิ่วไต 48 คน ที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอุลตราซาวด์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนและสมัครใจเข้าร่วม   ทำการ แบ่งกลุ่มเป็น  2 กลุ่ม โดยวิธีสุ่ม  ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการติดตามเป็นเวลา 18 เดือน   กลุ่ม  G1 ได้รับชาวันละ2ครั้ง เช้าและเย็น  จากชาหญ้าหนวดแมวบดแห้ง  2.5 กรัม ชงในน้ำร้อน 250 ซี   กลุ่ม G2  จะได้รับยา SPC  ปริมาณ 5-10  กรัม ละลายในน้ำ โดยแบ่งให้รับประทานวันละ 3 เวลา      ทั้งสองกลุ่มจะได้รับการนัดหมายให้มาทำการรับยาต่อ ทุกๆ 5-7 สัปดาห์  และรับการตรวจอุลตราซาวด์ ตรวจปัสสาว ทำการบันทึกภาพ   อุลตราซาวด์โดยวีโอเทป     ขนาดนิ่วที่ลดลงจะคำนวณเป็นอัตราลดขนาดต่อปี ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็น 28.6±16.0%  และ 33.8±23.6% ต่อปี สำหรับกลุ่มG1 และG2 ตามลำดับ   ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   นำกลุ่ม G1 และ G2 มารวมกันและแบ่งอัตราการลดขนาดออกเป็น 3 กลุ่มย่อย  โดยกลุ่ม A มีค่าอัตราการลดขนาดมากกว่า mean+0.5 SD  ระดับ M มีอัตราการลดขนาดต่อปีในช่วง mean±0.5 SD  และระดับ B มีอัตราการลดขนาด น้อยกว่า mean-0.5 SD    พบว่าในกลุ่ม B   จะมี  แคลเซียม และ กรดยูริก ในปัสสาวะสูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ในส่วนของอาการทางคลินิกพบว่าทั้งสองกลุ่ม หลังการการรักษาประมาณ 2 เดือน อาการที่มีในตอนเริ่มต้น ได้แก่ ปวดหลัง  ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ จุกแน่นท้อง อ่อนเพลีย เป็นต้นลดลงกว่า 90%   ส่วนอาการข้างเคียงพบในกลุ่ม G2   26.3% โดยมีอาการอ่อนเพลีย ไม่อยากรับประทานอาหาร ไม่พบอาการข้างเคียงในกลุ่มG1

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรักษานิ่วไตด้วยสมุนไพรหญ้าหนวดแมวน่าเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษานิ่วไตในอีสาน    อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มอัตราการละลายนิ่วในกลุ่มซึ่งมีอัตราการละลายต่ำต่อไป
งานวิจัย

long-term study on the efficacy of a herbal plant , orthosiphon grandiflorus articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ร้านสามประสาน 350 หมู่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.043-330309,089-6170065